A great amount of patent disputes passes all court instances

Oleksii Volokhov, SLA partner, tells about the main tendencies of receiving patents on inventions, taking into account the specifity of modern “patent trolling”.

Source: Legal newspaper

Особливості одержання патентів та врегулювання патентних претензій в Україні (мовою оригіналу)

Олексій Волохов, Партнер ЮФ «Semper Legal Assistance»

Відповідно до ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Отримання патенту, за умов проведення визначених законом процедур експертизи заявки, сплати державного мита та річних зборів за підтримання чинності патенту, на практиці не попереджує порушення майнових прав патентовласника.

Різні умови патентоспроможності для винаходу (корисної моделі, промислового зразка), поряд із недосконалістю науково-технічної експертизи заявок, встановлення заявниками занадто широких чи вузьких ознак формули винаходу (корисної моделі, промислового зразка) призводить до того, що патент може бути видано на раніше запатентований продукт або технологію. Це особливо стосується отримання патентів на корисні моделі та промислові зразки, які часто проходять лише формальну експертизу у Державній службі інтелектуальної власності. Фактично такі патенти видаються «під відповідальність» заявника, тобто до моменту визнання патенту недійсним у судовому порядку. При цьому розгляд справ про визнання патенту недійсним може перерости у тривалий судовий спір.

Як свідчить судова практика, значна кількість патентних спорів проходять усі судові інстанції, а порушене право в більшості випадків вдається відновити лише на стадії касації. Хоча право на ефективний судовий захист патентних прав є міжнародним зобов’язанням України відповідно до ст. 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), на практиці його реалізація залежить від професійного рівня судової експертизи (необхідність проведення судової експертизи у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель передбачена у рекомендаціях ВГСУ від 29.03.2005 № 04-5/76 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності»), можливості оперативного припинення судом дій, що порушують права патентовласника (вилучення та знищення товару, скасування його державної реєстрації (особливо щодо медикаментів), заборона ввезення на митну територію України). Втім альтернативним шляхом врегулювання патентних спорів виступає медіація, проведення переговорів.

Отримання порушником ліцензії, у разі доведення власником патенту факту порушення його майнових прав є простішим шляхом з точки зору економії часу, коштів та збереження корпоративного іміджу обох сторін. Слід також звернути увагу, що подальше використання формального підходу під час проведення експертизи заявок на корисну модель та промисловий зразок може призвести до поширення в Україні такого явища, як «патентний тролінг», що полягає у патентуванні винаходу не з метою його реалізації, а для направлення патентних претензій конкурентам, створення патентних спорів. Тому вітчизняним підприємствам слід бути готовим до такого роду патентних претензій.

Джерело: Юридична газета

A great amount of patent disputes passes all court instances

Oleksii Volokhov, SLA partner, tells about the main tendencies of receiving patents on inventions, taking into account the specifity of modern “patent trolling”.

Source: Legal newspaper

Особливості одержання патентів та врегулювання патентних претензій в Україні (мовою оригіналу)

Олексій Волохов, Партнер ЮФ «Semper Legal Assistance»

Відповідно до ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Отримання патенту, за умов проведення визначених законом процедур експертизи заявки, сплати державного мита та річних зборів за підтримання чинності патенту, на практиці не попереджує порушення майнових прав патентовласника.

Різні умови патентоспроможності для винаходу (корисної моделі, промислового зразка), поряд із недосконалістю науково-технічної експертизи заявок, встановлення заявниками занадто широких чи вузьких ознак формули винаходу (корисної моделі, промислового зразка) призводить до того, що патент може бути видано на раніше запатентований продукт або технологію. Це особливо стосується отримання патентів на корисні моделі та промислові зразки, які часто проходять лише формальну експертизу у Державній службі інтелектуальної власності. Фактично такі патенти видаються «під відповідальність» заявника, тобто до моменту визнання патенту недійсним у судовому порядку. При цьому розгляд справ про визнання патенту недійсним може перерости у тривалий судовий спір.

Як свідчить судова практика, значна кількість патентних спорів проходять усі судові інстанції, а порушене право в більшості випадків вдається відновити лише на стадії касації. Хоча право на ефективний судовий захист патентних прав є міжнародним зобов’язанням України відповідно до ст. 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), на практиці його реалізація залежить від професійного рівня судової експертизи (необхідність проведення судової експертизи у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель передбачена у рекомендаціях ВГСУ від 29.03.2005 № 04-5/76 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності»), можливості оперативного припинення судом дій, що порушують права патентовласника (вилучення та знищення товару, скасування його державної реєстрації (особливо щодо медикаментів), заборона ввезення на митну територію України). Втім альтернативним шляхом врегулювання патентних спорів виступає медіація, проведення переговорів.

Отримання порушником ліцензії, у разі доведення власником патенту факту порушення його майнових прав є простішим шляхом з точки зору економії часу, коштів та збереження корпоративного іміджу обох сторін. Слід також звернути увагу, що подальше використання формального підходу під час проведення експертизи заявок на корисну модель та промисловий зразок може призвести до поширення в Україні такого явища, як «патентний тролінг», що полягає у патентуванні винаходу не з метою його реалізації, а для направлення патентних претензій конкурентам, створення патентних спорів. Тому вітчизняним підприємствам слід бути готовим до такого роду патентних претензій.

Джерело: Юридична газета

Menu