How to get an inheritance in a legal way

Taras Bachynskiy, SLA counsel, tells about the specifities of inheritance law and gives some practical advices.

Source: Lviv newspaper

Як правильно оформити спадщину (мовою оригіналу)

Процедура вступу і подальшого оформлення спадщини відбувається так. Цивільним законодавством передбачено два види спадкування: за заповітом і за законом. Якщо спадкодавцем складено заповіт, у якому зазначено розпорядження щодо майна, яке йому належить, тоді спадщину приймають особи, вказані у ньому. Якщо заповіту немає, то у спадок вступають родичі спадкодавця за законом, кожен з яких має право на рівну частку в спадщині.

Нормами Цивільного кодексу України визначено, що протягом шести місяців з дня смерті особи, спадкоємцям необхідно заявити про свої спадкові права й подати до нотаріальної контори за місцем останнього постійного проживання спадкодавця, а якщо воно невідоме — за місцем розташування основної частини майна, заяви про прийняття спадщини. Після закінчення шести місяців із часу відкриття спадщини, тобто з дня смерті спадкодавця або від дня, з якого він оголошується померлим, спадкоємці повинні отримати свідоцтво про право на спадщину.

При видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріус перевіряє наявність правовстановлювальних документів на майно, що належало померлому, перевіряє відсутність заборони відчуження або арешту цього майна, вимагає від спадкоємців витяг з реєстру правовласності на нерухомість.

У разі відсутності документів, що підтверджують правовласність спадкодавця на спадкове майно, особливо на нерухоме майно, нотаріуси відмовляють у видачі на ці об’єкти свідоцтва про право на спадщину, саме як на нерухоме майно, мотивуючи відмову відсутністю правовстановлювальних документів на нього.

За таких обставин спадкоємець має право звертатися до суду з позовами про визнання права власності на зазначене спадкове майно, обґрунтовуючи свої вимоги відмовою нотаріуса видати свідоцтво про право на спадщину та відсутністю правовстановлювальних документів на спадкове майно.

Відповідно до цивільного законодавства, право власності на земельну ділянку в порядку спадкування переходить до спадкоємців на загальних підставах, із збереженням її цільового призначення. Однак процес оформлення спадкових прав на земельну ділянку має свої особливості.

Цивільний кодекс України встановлює обов’язок спадкоємця, що прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, звернутися до нотаріуса за видачею на його ім’я свідоцтва про право на спадщину на таке майно, а також зареєструвати право на спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна. Свідоцтво про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації (зокрема й земельна ділянка), нотаріус видає після подання правовстановлювальних документів, які підтверджують право власності спадкодавця на це майно.

Відповідно до положень Земельного кодексу України, до документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку, належать державний акт про право власності на земельну ділянку, цивільно-правова угода щодо відчуження земельної ділянки, укладена в порядку, встановленому законом (договір купівлі-продажу, дарування, довіч­ного утримання тощо), а також свідоцтво про право на спадщину. У разі, коли право власності на земельну ділянку посвідчується відповідною цивільно-правовою угодою чи свідоцтвом про право на спадщину, такі документи не є самостійними правовстановлювальними, оскільки до них як додаток має бути долучено державний акт про право власності на земельну ділянку, що була відчужена чи успадкована.

Слід зазначити, що на долученому державному акті повинна бути позначка нотаріуса, який посвідчив відповідний договір чи видав свідоцтво, а також органу, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про перехід права власності на земельну ділянку. Також така позначка повинна бути під час кожного подальшого відчуження (спадкування) землі.

Витрати, які ви понесете при переоформлені права власності на земельну ділянку в порядку спадкування, будуть незначні, оскільки ви є членом сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, як зазначено в Податковому кодексі України, а в цьому випадку будь-які об’єкти спадщини оподатковують за нульовою ставкою податку при отриманні спадщини спадкоємцями.

Источник: Львовская газета

How to get an inheritance in a legal way

Taras Bachynskiy, SLA counsel, tells about the specifities of inheritance law and gives some practical advices.

Source: Lviv newspaper

Як правильно оформити спадщину (мовою оригіналу)

Процедура вступу і подальшого оформлення спадщини відбувається так. Цивільним законодавством передбачено два види спадкування: за заповітом і за законом. Якщо спадкодавцем складено заповіт, у якому зазначено розпорядження щодо майна, яке йому належить, тоді спадщину приймають особи, вказані у ньому. Якщо заповіту немає, то у спадок вступають родичі спадкодавця за законом, кожен з яких має право на рівну частку в спадщині.

Нормами Цивільного кодексу України визначено, що протягом шести місяців з дня смерті особи, спадкоємцям необхідно заявити про свої спадкові права й подати до нотаріальної контори за місцем останнього постійного проживання спадкодавця, а якщо воно невідоме — за місцем розташування основної частини майна, заяви про прийняття спадщини. Після закінчення шести місяців із часу відкриття спадщини, тобто з дня смерті спадкодавця або від дня, з якого він оголошується померлим, спадкоємці повинні отримати свідоцтво про право на спадщину.

При видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріус перевіряє наявність правовстановлювальних документів на майно, що належало померлому, перевіряє відсутність заборони відчуження або арешту цього майна, вимагає від спадкоємців витяг з реєстру правовласності на нерухомість.

У разі відсутності документів, що підтверджують правовласність спадкодавця на спадкове майно, особливо на нерухоме майно, нотаріуси відмовляють у видачі на ці об’єкти свідоцтва про право на спадщину, саме як на нерухоме майно, мотивуючи відмову відсутністю правовстановлювальних документів на нього.

За таких обставин спадкоємець має право звертатися до суду з позовами про визнання права власності на зазначене спадкове майно, обґрунтовуючи свої вимоги відмовою нотаріуса видати свідоцтво про право на спадщину та відсутністю правовстановлювальних документів на спадкове майно.

Відповідно до цивільного законодавства, право власності на земельну ділянку в порядку спадкування переходить до спадкоємців на загальних підставах, із збереженням її цільового призначення. Однак процес оформлення спадкових прав на земельну ділянку має свої особливості.

Цивільний кодекс України встановлює обов’язок спадкоємця, що прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, звернутися до нотаріуса за видачею на його ім’я свідоцтва про право на спадщину на таке майно, а також зареєструвати право на спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна. Свідоцтво про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації (зокрема й земельна ділянка), нотаріус видає після подання правовстановлювальних документів, які підтверджують право власності спадкодавця на це майно.

Відповідно до положень Земельного кодексу України, до документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку, належать державний акт про право власності на земельну ділянку, цивільно-правова угода щодо відчуження земельної ділянки, укладена в порядку, встановленому законом (договір купівлі-продажу, дарування, довіч­ного утримання тощо), а також свідоцтво про право на спадщину. У разі, коли право власності на земельну ділянку посвідчується відповідною цивільно-правовою угодою чи свідоцтвом про право на спадщину, такі документи не є самостійними правовстановлювальними, оскільки до них як додаток має бути долучено державний акт про право власності на земельну ділянку, що була відчужена чи успадкована.

Слід зазначити, що на долученому державному акті повинна бути позначка нотаріуса, який посвідчив відповідний договір чи видав свідоцтво, а також органу, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про перехід права власності на земельну ділянку. Також така позначка повинна бути під час кожного подальшого відчуження (спадкування) землі.

Витрати, які ви понесете при переоформлені права власності на земельну ділянку в порядку спадкування, будуть незначні, оскільки ви є членом сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, як зазначено в Податковому кодексі України, а в цьому випадку будь-які об’єкти спадщини оподатковують за нульовою ставкою податку при отриманні спадщини спадкоємцями.

Источник: Львовская газета

Menu