Правовая защита торговой марки в Украине

Назар Полянский, младший юрист SLA, об особенностях регистрации и правовой защиты торговой марки в Украине.

Источник: SLA

Захист торгової марки в Україні (мовою оригіналу) 

У державах в яких правова культура досягла високого ступеню розвитку захист торгової марки займає важливе місце для правової політики влади та компаній.Нижче ми розглянемо декілька методів захисту торгової марки які можна застосувати в Україні.В Україні законодавча база захисту торгової марки тільки починає розвиватися. Свідченням цього є прийняття ряду нормативно–правових актів, які регулюють питання щодо інтелектуальної власності. Зокрема правила використання,та реєстрації торгової марки регулюються законом «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»,Господарським кодексом, Цивільним кодексом та Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків.

Згідно із цивільним кодексом України, зокрема статтею 492, торгова марка – це будь–яке позначення чи комбінація позначень, які вирізняють товар (послугу) від інших товарів (послуг).Позначеннями можуть бути: слова, позначення комбінації кольорів, літери, цифри, зображувальні елементи.До цього визначення можна додати, що торгова марка – це позначення, що символізує якість товару (послуги)серед інших учасників ринку та є своєрідним обличчям будь–якої компанії.

Вдало розроблена торгова марка в сучасному світі є суттєвим капіталом та своєрідним «ключем» до успіху компанії на ринку. Для прикладу продукція компанії Арріе асоціюється у всьому світі із чудовим дизайном та високою якістю усіх її товарів, тому товари є дорожчими ніж в конкурентів, хоча якість товару є нічим не кращою. Отже,розвиток та утримання високої репутації своєї торгової марки включно із продукцією, є щоденним обов‘язком будь–якого власника торгової марки. Щоб створити у свідомості споживачів позитивне ставлення до торгової марки затрачається велика кількість капіталовкладень та зусиль.

Часто появляються недобросовісні конкуренти, які використовують ідентичну торгову марку або ж схожу,що пересічний покупець не помітить різниці та може її сприйняти за оригінальну торгову марку.Ці дії призводять до того, що власник торгової марки втрачає прибутки і також є ризики того,що діями недобросовісних конкурентів може погіршитися ставлення покупців до торгової марки,оскільки немає можливості контролювати процес виробництва та якість продукції. Рекомендуємо постійно контролювати ринок на наявність недобросовісних конкурентів чи торгових марок які схожі на вашу та які намагаються використати вашу інтелектуальну власність,зокрема торгову марку без вашої на те згоди.

Але для того, щоб в повній мірі захистити свої права на торгову марку вам необхідно провести реєстрацію та отримати свідоцтво про виключне право на торгову марку, яке видаєтьсяна 10років та продовжується державною службою інтелектуальної власності кожні 10 років.Лише після реєстрації ви зможете забороняти іншим особам використовувати тотожну або схожу до ступеня змішування торгову марку. Слід зазначити,якщо торгова марка зареєстрована виключно для виробництва мобільних телефонів,то власник цієї торгової марки не зможе заборонити виробництво під цим знаком хлібобулочних виробів.

Захист торгової марки – методи

Є різні методи захисту торгової марки, розглянемо деякі з них, які можна застосовувати поетапно у випадку якщо якийсь із етапів не дав потрібного вам ефекту:

1) Коли правоволоділець торгової марки виявив порушення своїх законних прав на торгову марку то рекомендується вирішувати це питання без державних органів. Оскільки,дуже часто особи які порушили ваші права не мають державної реєстрації на торгову марку,або ще не зареєстрували її. В цьому випадку слід надіслати лист із попередженням про те,що ваші права порушено та пропозицію вирішити це питання в режимі переговорів. Плюс цього методу в тому,що ви не затрачаєте кошти на судовий процес, та це питання може вирішитися в короткі терміни, але цей метод рекомендується застосовувати тільки тоді коли компанія, яка порушила ваші права, не завдала вам явних великих збитків.

2) У випадку коли ваше повідомлення не береться до уваги, можна застосувати інший метод –це звернення до відповідно уповноважених органів: антимонопольний комітет та ін., щоб було припинено використання вашої торгової марки. Заявляти про порушення виключних прав на торгову маркув антимонопольний комітет України можливо лише,коли це порушення можна розглядати як недобросовісну конкуренцію. У зв‘язку із цим Антимонопольний комітет уповноважений виносити наступн ірішення:

– про залучення працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів дл язабезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції,зокрема в разі проведення розслідування;

– припинення недобросовісної конкуренції;

– накладення штрафів;

– конфіскація товарів з неправомірно використаним позначенням і копій виробів іншого суб‘єкта господарювання(підприємця).

3) Інший спосіб захисту, який також є найпоширенішим – це захищати власні права через суд. Головна мета цього методу полягає в тому, щоб не покарати порушника ваших прав на торгову марку,а відновлення ваших виключних прав та компенсування завданих вам збитків.Завдяки судовому процесу та згідно українського законодавства ви маєте досить широкий спектр способів захисту:

– компенсування фінансових збитків та інші способи компенсування матеріального збитку;

– визнання незаконним рішення державного органу. Застосовується у випадку коли торгова марка відповідача є схожа на торгову марку позивача до ступеня змішування.У цьому випадку, згідно постанови Пленуму ВСГУ від 17.10.2012 №12, як співвідповідача залучають Державну службу Інтелектуальної власності;

– компенсування морального (завдання шкоди діловій репутації) збитку;

– знищення товару, наклейок, упаковок із позначеннями торгової марки схожої на вашу що її можна сплутати;

– встановлення виключного права на торгову марку та ін..

Як свідчить судова практика, при зверненні в суд для захисту ваших виключних прав на торгову марку є у більшості випадків виграшним. Але слід зазначити, що неварто реєструвати торгові марки загальновпізнаваних брендів таких як Арріе.

4) Інший метод вирішення спорів передбачає притягнення правопорушника до кримінальної відповідальності.Цей спосіб застосовується у тому випадку при порушенні використання торгової марки є нанесені матеріальні збитки у великих або особливо великих розмірах та неодноразовість. Кримінальна відповідальність передбачає такі види покарання як штраф,позбавлення волі, конфіскація майна.

Часто відбуваються ситуації коли, розробник торгової марки незареєстрував її як знак для товарів і послуг та не отримував відповідне свідоцтво. У цьому випадку незалежно скільки ви користувалися цією торговою маркою, за загальним правилом правим буде той,хто належно її зареєстрував, тому не потрібно зволікати із отриманням свідоцтва.Без відповідного свідоцтва отримати компенсацію в суді є вкрай важко. Для того щоб правильно та в найкоротші терміни отримати свідоцтво на торгову марку, а також у разі потреби захищати свої права слід звертатися до кваліфікованих юристів.

Джерело: SLA

Правовая защита торговой марки в Украине

Назар Полянский, младший юрист SLA, об особенностях регистрации и правовой защиты торговой марки в Украине.

Источник: SLA

Захист торгової марки в Україні (мовою оригіналу) 

У державах в яких правова культура досягла високого ступеню розвитку захист торгової марки займає важливе місце для правової політики влади та компаній.Нижче ми розглянемо декілька методів захисту торгової марки які можна застосувати в Україні.В Україні законодавча база захисту торгової марки тільки починає розвиватися. Свідченням цього є прийняття ряду нормативно–правових актів, які регулюють питання щодо інтелектуальної власності. Зокрема правила використання,та реєстрації торгової марки регулюються законом «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»,Господарським кодексом, Цивільним кодексом та Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків.

Згідно із цивільним кодексом України, зокрема статтею 492, торгова марка – це будь–яке позначення чи комбінація позначень, які вирізняють товар (послугу) від інших товарів (послуг).Позначеннями можуть бути: слова, позначення комбінації кольорів, літери, цифри, зображувальні елементи.До цього визначення можна додати, що торгова марка – це позначення, що символізує якість товару (послуги)серед інших учасників ринку та є своєрідним обличчям будь–якої компанії.

Вдало розроблена торгова марка в сучасному світі є суттєвим капіталом та своєрідним «ключем» до успіху компанії на ринку. Для прикладу продукція компанії Арріе асоціюється у всьому світі із чудовим дизайном та високою якістю усіх її товарів, тому товари є дорожчими ніж в конкурентів, хоча якість товару є нічим не кращою. Отже,розвиток та утримання високої репутації своєї торгової марки включно із продукцією, є щоденним обов‘язком будь–якого власника торгової марки. Щоб створити у свідомості споживачів позитивне ставлення до торгової марки затрачається велика кількість капіталовкладень та зусиль.

Часто появляються недобросовісні конкуренти, які використовують ідентичну торгову марку або ж схожу,що пересічний покупець не помітить різниці та може її сприйняти за оригінальну торгову марку.Ці дії призводять до того, що власник торгової марки втрачає прибутки і також є ризики того,що діями недобросовісних конкурентів може погіршитися ставлення покупців до торгової марки,оскільки немає можливості контролювати процес виробництва та якість продукції. Рекомендуємо постійно контролювати ринок на наявність недобросовісних конкурентів чи торгових марок які схожі на вашу та які намагаються використати вашу інтелектуальну власність,зокрема торгову марку без вашої на те згоди.

Але для того, щоб в повній мірі захистити свої права на торгову марку вам необхідно провести реєстрацію та отримати свідоцтво про виключне право на торгову марку, яке видаєтьсяна 10років та продовжується державною службою інтелектуальної власності кожні 10 років.Лише після реєстрації ви зможете забороняти іншим особам використовувати тотожну або схожу до ступеня змішування торгову марку. Слід зазначити,якщо торгова марка зареєстрована виключно для виробництва мобільних телефонів,то власник цієї торгової марки не зможе заборонити виробництво під цим знаком хлібобулочних виробів.

Захист торгової марки – методи

Є різні методи захисту торгової марки, розглянемо деякі з них, які можна застосовувати поетапно у випадку якщо якийсь із етапів не дав потрібного вам ефекту:

1) Коли правоволоділець торгової марки виявив порушення своїх законних прав на торгову марку то рекомендується вирішувати це питання без державних органів. Оскільки,дуже часто особи які порушили ваші права не мають державної реєстрації на торгову марку,або ще не зареєстрували її. В цьому випадку слід надіслати лист із попередженням про те,що ваші права порушено та пропозицію вирішити це питання в режимі переговорів. Плюс цього методу в тому,що ви не затрачаєте кошти на судовий процес, та це питання може вирішитися в короткі терміни, але цей метод рекомендується застосовувати тільки тоді коли компанія, яка порушила ваші права, не завдала вам явних великих збитків.

2) У випадку коли ваше повідомлення не береться до уваги, можна застосувати інший метод –це звернення до відповідно уповноважених органів: антимонопольний комітет та ін., щоб було припинено використання вашої торгової марки. Заявляти про порушення виключних прав на торгову маркув антимонопольний комітет України можливо лише,коли це порушення можна розглядати як недобросовісну конкуренцію. У зв‘язку із цим Антимонопольний комітет уповноважений виносити наступн ірішення:

– про залучення працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів дл язабезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції,зокрема в разі проведення розслідування;

– припинення недобросовісної конкуренції;

– накладення штрафів;

– конфіскація товарів з неправомірно використаним позначенням і копій виробів іншого суб‘єкта господарювання(підприємця).

3) Інший спосіб захисту, який також є найпоширенішим – це захищати власні права через суд. Головна мета цього методу полягає в тому, щоб не покарати порушника ваших прав на торгову марку,а відновлення ваших виключних прав та компенсування завданих вам збитків.Завдяки судовому процесу та згідно українського законодавства ви маєте досить широкий спектр способів захисту:

– компенсування фінансових збитків та інші способи компенсування матеріального збитку;

– визнання незаконним рішення державного органу. Застосовується у випадку коли торгова марка відповідача є схожа на торгову марку позивача до ступеня змішування.У цьому випадку, згідно постанови Пленуму ВСГУ від 17.10.2012 №12, як співвідповідача залучають Державну службу Інтелектуальної власності;

– компенсування морального (завдання шкоди діловій репутації) збитку;

– знищення товару, наклейок, упаковок із позначеннями торгової марки схожої на вашу що її можна сплутати;

– встановлення виключного права на торгову марку та ін..

Як свідчить судова практика, при зверненні в суд для захисту ваших виключних прав на торгову марку є у більшості випадків виграшним. Але слід зазначити, що неварто реєструвати торгові марки загальновпізнаваних брендів таких як Арріе.

4) Інший метод вирішення спорів передбачає притягнення правопорушника до кримінальної відповідальності.Цей спосіб застосовується у тому випадку при порушенні використання торгової марки є нанесені матеріальні збитки у великих або особливо великих розмірах та неодноразовість. Кримінальна відповідальність передбачає такі види покарання як штраф,позбавлення волі, конфіскація майна.

Часто відбуваються ситуації коли, розробник торгової марки незареєстрував її як знак для товарів і послуг та не отримував відповідне свідоцтво. У цьому випадку незалежно скільки ви користувалися цією торговою маркою, за загальним правилом правим буде той,хто належно її зареєстрував, тому не потрібно зволікати із отриманням свідоцтва.Без відповідного свідоцтва отримати компенсацію в суді є вкрай важко. Для того щоб правильно та в найкоротші терміни отримати свідоцтво на торгову марку, а також у разі потреби захищати свої права слід звертатися до кваліфікованих юристів.

Джерело: SLA

Menu